طلاق توافقی برای معافیت کفالت

طلاق توافقی برای معافیت کفالت

از زمانی که قانون معافیت کفالت مادر گذاشته شد، آمار طلاق و مخصوصا طلاق های توافقی بشدت افزایش پیدا کرد. هستند پدر و مادرانی...

محبوب ترین ها

استاک مرغ

عمارت مسعودیه

عمارت مسعودیه

مرغ مراکشی

تازه ترین ها